Nasi lekarze

NZOZ OKU­LAP to zespół doświad­c­zonych spec­jal­istów.
W ośrodku przyjmują:

Porad­nia okulisty­czna dla dorosłych i dzieci

Porad­nia neurologiczna

Porad­nia chirurgii ogólnej

Porad­nia neurochirurgiczna

Porad­nia chirurgii naczyniowej

Porad­nia ortopedyczna

Porad­nia laryngologiczna

Porad­nia geriatryczna

Zakład reha­bil­i­tacji

Profil Facebook