Poradnia laryngologiczna

Porad­nia laryn­go­log­icznaNZOZ OKULAP

Porad­nia laryn­go­log­iczna świad­czy usługi dla wszys­t­kich pac­jen­tów wyma­ga­ją­cych diag­nos­tyki i leczenia schorzeń górnych dróg odd­e­chowych (nos, zatoki przynosowe, gardło, krtań) i uszu. W naszej poradni mamy możli­wość wyko­na­nia badań audiometrycznych.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook