dr n. med. Sebastian Turek

Lekarz NZOZ OKULAP

dr n.med. Sebastian Turek- lekarz sportowy NZOZ OKULAP Radzionków

dr n. med. Sebas­t­ian Turek – lekarz, spec­jal­iza­cja chirurgii ogól­nej i medy­cyny sportowej.

Absol­went Śląskiej Akademii Medy­cznej, Wydział lekarski w Zabrzu (2002 rok) oraz Akademii Eko­nom­icznej w Katow­icach, Wydział zarządza­nia – Zarządzanie w służ­bie zdrowia.

Spec­jal­izuje się w:

 • chirurgii i diag­nos­tyce tarczycy,
 • chirurgii i lecze­niu chorób piersi,
 • bada­ni­ach pro­fi­lak­ty­cznych z medy­cyny sportowej i bada­ni­ach kierowców.

Lata prak­tyki:

 • Odd­ział Torakochirurgii w Samodziel­nym Pub­licznym Szpi­talu Klin­icznym w Zabrzu (2004)
 • Odd­ział Klin­iczny Chirurgii Ogól­nej i Endokryno­log­icznej w Bytomiu (od 2004 do nadal)
 • NZOZ Oku­lap Radzionków (do nadal)

Dyplomy i certyfikaty:

 • Roz­tocza­ńska Szkoła USGUSG piersi, tar­czycy i jamy brzusznej
 • Katow­icka Szkoła USGUSG jamy brzusznej
 • Biop­sja mammotomiczna
 • Uprawnienia do bada­nia kierow­ców i kandy­datów na kierowców.

Języki – ang­iel­ski, niemiecki.

Dr n.med. Sebas­t­ian Turek najczęś­ciej wykonuje zabiegi takie jak:

 • oper­acje wola guzkowego,
 • oper­acje piersi,
 • oper­acje przepuk­liny pach­winowej i brzusznej,
 • oper­acje brzucha i drobne zabiegi ambulatoryjne,
 • drobne zabiegi chirur­giczne, takie jak usuwanie zmian skórnych, tłuszcza­ków itp.

Najczęś­ciej leczy choroby tar­czycy i choroby piersi.

W swej codzi­en­nej prak­tyce najbardziej ceni sobie kon­takt z pacjentem.

Pry­wat­nie ma żonę, córkę i syna. Jego hobby – oprócz medy­cyny – to turystyka, moto­ryza­cja, sporty wodne i elektronika.

Uni­w­er­salna rada dla wszys­t­kich pac­jen­tów: Pro­fi­lak­tyka!

Porad­nia chirurgii ogólnej

Rez­er­wuj wizytę

Zobacz też:

Profil Facebook