Poradnia chirurgii ogólnej

Porad­nia chirurgii ogól­nejNZOZ OKULAP

Chirurg Radzionków

Nasza porad­nia spec­jal­izuje się w diag­nos­tyce, pro­fi­lak­tyce i lecze­niu chorób tar­czycy (nad­czyn­ność, niedoczyn­ność, guzki), chorób piersi, chorób odbytu (żylaki odbytu, hemoroidy itp.) oraz innych schorzeń chirurgicznych.

Dys­ponu­jemy najwyższej klasy aparatem do wykony­wa­nia badań USG.

Wykonu­jemy bada­nia USG tar­czycy, piersi, jamy brzusznej i bada­nia Dopplerowskie.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook