Zakład rehabilitacji

Zakład reha­bil­i­tacjiNZOZ OKULAP

Rehabilitacja Radzionków

Ofer­u­jemy zabiegi z zakresu:

Fizykoter­apii:

  • światłolecznictwa
  • laseroter­apii
  • mag­ne­toter­apii
  • ultra­dźwięki

Kinezyter­apii – lecze­nie ruchem

Gabi­net leczenia zespołów bólowych krę­gosłupa z zas­tosowaniem spec­jal­isty­cznych metod leczących:

  • Metoda Mechan­icznego Diag­no­zowa­nia i Ter­apii McKenzie
  • medy­cyna ortope­dy­czna wg Cyriax’a

Kine­si­ol­ogy Tap­ing – sen­so­ryczne odd­zi­ały­wanie plas­tra na organizm

Man­u­alne tech­niki spec­jalne – lecze­nie po urazach i unieru­chomie­niu narządu ruchu

Masaż – klasy­czny, leczniczy, lim­faty­czny, odchudzający

Fizjoter­apeuci

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook