O nas

Serdecznie zapraszamy do Niepub­licznego Zakładu Opieki Zdrowot­nej OKU­LAP w Radzionkowie przy ul. gen. W. Siko­rskiego 7a (teren dawnej jed­nos­tki wojskowej).

Niepub­liczny Zakład Opieki Zdrowot­nej OKU­LAP pow­stał w 2002 roku w Radzionkowie. Początkowo nasze porad­nie mieś­ciły się przy ul. Kużaja 57. Jed­nak stale ros­nąca liczba pac­jen­tów przy­czyniła się do zmi­any lokaliza­cji poradni. Dlat­ego od 2009 roku świad­czymy usługi w nowocześnie wyposażonej poradni specjalistycznej.

Od samego początku świad­czymy usługi medy­czne zakon­trak­towane w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia oraz porady prywatne.

W naszych porad­ni­ach pracują lekarze spec­jal­iści z wielo­let­nim doświad­cze­niem, pracu­jący również w renomowanych odd­zi­ałach szpi­tal­nych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym pac­jen­tom opiekę na najwyższym poziomie.

Zobacz porad­nie

Zobacz lekarzy

Profil Facebook