Gastrolog

Często zadawane pytanie:

Czy w przy­chodni OKU­LAP przyj­muje gastrolog?

Odpowiedź: W przy­chodni OKU­LAP aktu­al­nie nie przyj­muje żaden gastrolog.

Zobacz listę dostęp­nych poradni

Profil Facebook