Chirurg naczyniowy

Jakimi chorobami zaj­muje się chirurg naczyniowy?

Wbrew powszech­nej opinii, chirur­gia naczyniowa nie zaj­muje się chorobami naczyń z zakresu neu­rochirurgii i kardiochirurgii.

Najważniejsze schorzenia, które leczy chirurg naczyniowy to:

 • miażdżyca i choroby zapalne układu krążenia
 • zespół stopy cukrzy­cowej (stopa cukrzyczowa)
 • zator tęt­nicy płucnej
 • udary – zwęże­nia i niedrożności tęt­nic, prowadzą­cych do udarów
 • tęt­ni­aki (m.in. przewlekłe, pęknięte, zapalne aorty pier­siowej, brzusznej, naczyń trzewnych)
 • ostre i przewlekłe choroby żył (m.in. żylna choroba zakrzepowo-​zatorowa, żylaki kończyn dol­nych, niewydol­ność żył głębokich)
 • przewlekłe owr­zodzenia żylne
 • nowot­wory układu naczyniowego
 • zakrzepowo-​zarostowe zapale­nie naczyń, czyli choroba Buergera

Do chirurga naczyniowego trafi­ają najczęś­ciej pac­jenci, z objawami, takimi jak:

 • skur­cze i piecze­nie nóg
 • puch­nię­cie, m.in. w okoli­cach kostek
 • uczu­cie ciężkości
 • pojaw­ie­nie się pajączków
 • widoczne żylaki
 • mrowie­nie
 • drętwie­nie
 • brak czu­cia
 • pow­tarza­jące się duszności
 • ból odczuwany za mostkiem, kaszel

Bada­nia najczęś­ciej wykony­wane przez chirurga naczyniowego to:

 • USG Dopplera tęt­nic szyjnych, krę­gowych, kończyn dol­nych i górnych,
 • USG Dopplera żył kończyn dol­nych i górnych,
 • USG Dopplera tęt­nic trzewnych.

Bada­nia dopplerowskie są niein­wazyjne, dają odpowiedź na pytanie, czy przepływ krwi jest praw­idłowy – gdzie płynie wol­niej, gdzie szy­b­ciej lub cofa się, co może świad­czyć np. o niedomykalności zastawki żylnej.

Dodatkowo USG Dopplera daje obraz o wydol­ności i przekroju badanych tęt­nic i żył, dzięki czemu można wykryć ewen­tu­alne zwęże­nia tęt­nic, prowadzące do niewydolności.

Inne bada­nia, stosowane w ramach chirurgii naczyniowej to m.in.

 • tomo­grafia komputerowa,
 • arte­ri­ografia,
 • angioskopia,
 • fle­bo­grafia, czy limfografia.

Zobacz też: Porad­nia chirurgii naczyniowej Radzionków

Profil Facebook