Jak postępować w przypadku podejrzenia złamania?

4 lata temu
RTG Bytom Okulap Szpital

Pac­jen­tów z pode­jrze­niem zła­ma­nia, wyma­ga­ją­cych diag­nos­tyki RTG, MRI lub TK kieru­jemy na izby przyjęć do szpitali:

DOROŚLI DZIECI
Szpi­tal nr 2 Bytom, ul. Batorego 15 Szpi­tal nr 2 Bytom, ul. Batorego 15
Szpi­tal nr 1 Bytom ul. Żerom­skiego 7

W przy­padku kiedy stan­dar­d­owe badanie RTG nie jest wystar­cza­jące, wykonuje się dodatkowo badanie MRI lub TK. Tam też pac­jen­tów zaopa­truje się w gips.

Zobacz też: RTG w przy­chodni OKULAP

Nasze porad­nie i lekarze

Profil Facebook