dr Michał Świderski

Lekarz w przy­chodni Oku­lap,
spec­jal­ista orto­pe­dii i traumatologii

Przyj­muje w Poradni Ortope­dy­cznej

Rez­er­wuj wizytę

Zobacz też:

Profil Facebook